top of page

RIZA METNİ

 

REA Kişisel Gelişim Danışmanlık (bundan böyle “REA” olarak anılacaktır.), danışanlarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca danışanlarına REA tarafından gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için REA tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için danışanların açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda danışanlarının kişisel verileri REA tarafından; ; Kimliğinizi teyit etme, finansmanın planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen ve paylaşılması kanunen zorunlu bilgilerin paylaşılması, Danışmanlık merkezi ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, Danışmanlık merkezi Yönetimi, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, Hizmetlerim karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi kapsamında danışanlarının vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak iş işleyişi için önem arz eden taraflarla paylaşılabilecektir. Kişisel verilerimin güvenli bir biçimde REA tarafından kullanılan fiziki şekilde şifreli ve/veya kilitli dolaplar aracılığıyla verileriniz güvenli bir biçimde saklanacaktır.

 

Bu kapsamda; KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve yine REA tarafından http://neuroformat.com/  uzantılı adreste  yer alan Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

bottom of page